FOTO ZOUL

Projekt Sociální podnik FOTO ZOUL reg. č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000570 je spolufinancován Evropskou unií.

Z FOTEK VYTVÁŘÍME KRÁSNÉ OBRAZY

s profesionálním nasazením a nejnovějšími technologiemi. Ve zkratce, vytvoříme Vám nádhernou vzpomínku od pořízení fotografií až po tisk fotoobrazů i triček. Pro podnikatele nabízíme grafická i tisková řešení pro běžný chod firmy - vizitky, hlavičkové papíry, letáky, vouchry, firemní textil … Co nemáme na webu, rádi s Vámi probereme, vymyslíme a navrhneme řešení. Zavolejte, bude nám ctí s Vámi spolupracovat.

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

zpracováváme na nejnovějším digitálním minilabu Fuji Frontier ve formátech 9 x 13 cm – 30 x 60 cm. Pro naše zákazníky máme připraven samoobslužné kiosky Fuji, na kterém si sami vyberete fotografie zpřinesených médií i mobilu. Své fotografie můžete mít hned, do hodiny nebo do následujícího dne.

FOTOKALENDÁŘE

nabízíme zhotovení fotokalendářů ve velikostech A5, A4 a A3 z Vašich fotografií. Máme velký výběr šablon na měsíční i celoroční kalendáře. Kalendář formátu A5 lze zhotovit jak na zeď tak i jako stojící.

POTISK  TEXTILU

chcete-li udělat radost sobě nebo svým blízkým, tak nabízíme velký výběr fotodárků. Potisky Vám zhotovíme zpřinesené fotografie, filmu a samozřejmě ze všech digitálních dat. Tiskneme na bavlněné materiály do velikosti obrazu A3. Nově tiskneme technologií přímého tisku s bílým inkoustech, což nám umožňuje krásný potisk barevných a černých triček fotografiemi i linkovou grafikou

PRODEJ FOTOPOTŘEB

GRAFICKÉ SLUŽBY

SLUŽBY FOTOGRAFKY

KONTAKT

FOTO ZOUL s.r.o

sídlo:

Muchova 233/15

Praha 6 Dejvice

160 00

provozovna:

Sezimova 13

Praha 4 Nusle

140 00

Realizací projektu „Sociální podnik FOTO ZOUL“ zahájí podnikatelskou činnost spočívající ve výrobě fotografií a dalšího fotografického sortimentu. V rámci projektu dojde k vytvoření 4 pracovních míst z čehož 3 pracovní místa budou určeny pro osoby z cílových skupin.

Hlavním cílem projektu a tím i nové podnikatelské aktivity je vybudování optimálního modelu sociálního podnikání, jenž umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, čímž jim bude usnadněna integrace do společnosti. Kromě vytvoření nových pracovních míst se společnost bude plně snažit zaměstnance motivovat a prohlubovat jejich dosavadní kvalifikační i osobní schopnosti a dovednosti. Dojde k přímé podpoře cílové skupiny zaměstnanců a to zajištěním udržitelného zaměstnání, které je předpokladem boje před sociálním vyloučením. Zaměstnanost ohrožených osob je důležitá jak z důvodu zajištění adekvátního příjmu a zabránění ohrožení chudobou , tak i rovněž z důvodu sociální integrace této skupiny osob, neboť výkon zaměstnání je nejenom základním zdrojem příjmu, ale rovněž důležitou společenskou hodnotou.

copyright / web / Klára Stojaníková